Első szakasz

Előképzés és válogatás
Az első képzési szakasz előkészítő és képzési fázisokból áll. A képzési fázisok elméleti és gyakorlati részekből tevődnek össze. A képzési fázisok egy repülőgép típushoz kötődnek, és az adott típuson történő repüléshez szükséges elméleti felkészítést, valamint a gyakorlati repülést foglalják magukba. A fázisok oktatás-módszertani szempontból hierarchikusan épülnek fel.
Az első szakasz általános célkitűzései
  • A repülőgép vezetéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása.
  • a repülőkiképzés folytatása.
A hallgató ismerje

a nemzetközi "ICAO" előírásoknak megfelelően a nemzetközi és hazai (állami és katonai) légi közlekedés szabályait és eljárásait,
a repüléssel kapcsolatos szakismereteket (aerodinamika, navigáció, repülésmeteorológia stb.),
a polgári és katonai repülésirányítás szabályait, alkalmazott eljárásait,
az angol nyelvű rádiólevelezés nyelvezetét és rendjét,
a rendszeresített repülőeszköz üzemeltetési utasításait.
Legyen képes:

  • nappal a VFR szabályok szerinti repülésre, átrepülésre, alapmanőverek végrehajtására előre meghatározott elemekkel önállóan.
Az első szakasz speciális célkitűzései

Meghatározni, hogy a jelölt rendelkezik e a nagysebességű vadászrepülőgépek vezetéséhez és légi-földi üzemeltetéséhez szükséges képességekkel és készségekkel. Repülő elméleti és gyakorlati ismerete megfelel-e a fogadó ország által megkövetelt szintnek. Fizikai, pszichikai, állapota és nyelvtudása megfelel az előírásoknak.

A tantárgyak egymásra épülése

Az elméleti képzés tantárgyainak egymásra épülése biztosítja a tananyag rövid időn belüli elsajátíthatóságát. A szakmai tárgyak jól harmonizáltak, egymásra-épülésük a képzés folyamatában jó. A területek között, valamint azokon belül nincsenek átfedések. A szakmai tantárgycsoport tárgyai építenek a felsőfokú tanintézetekben már korábban elsajátított társadalomtudományi (általános művelő) valamint a szakmai alapozó tantárgycsoportok tárgyainak ismeretanyagára. A teljes ismeretanyag megszilárdítása, az ismeretek, jártasságok próbatétele a szakmai gyakorlati repülőkiképzés keretében valósul meg, amelynek folyamatában időközönként és előírt gyakorisággal ellenőrző elemek követik egymást a felkészítés folyamatában. A képzés során biztosítani kell meghívott külső előadók (oktatók) részvételét a képzés teljes területén. A külső előadók foglalkoztatása esetenként kerül végrehajtásra.
Külső előadóként és szakértőként meghívásra kerülnek a szakma jeles képviselői, a csapatok kiemelkedő képességű vezetői, repülő oktatói, akik egyrészt foglalkozásokat vezetnek, és részt vesznek a gyakorlati repülőkiképzésben, másrészt vizsgákon vizsgabizottsági tagok illetve elnökök. A katonai-szakmai képviselőkön túl meghívhatók más tudományágak, tudós testületek tagjai, akik előadásokat, ismeretbővítő foglalkozásokat tartanak a repülőgép-vezető jelöltek és az oktatók részére.

 


  <<< vissza | főoldal | hírek | történet | koncepció | program elemzés | jelentkezés | kapcsolat |