COMMON PHASE I
Szolnok
Zlin 242L
COMMON PHASE II
Moose Jaw
Raytheon Harvard II


HELICOPTER
(PHASE III)

SzolnokCOMMON PHASE IIB
Moose Jaw
Raytheon Harvard IICOMMON PHASE III
Moose Jaw
Hawk 115FIGHTER PHASE IV
Cold Lake
Hawk 115

 

Repülő képzés I. Fázis

Az NFTC program a lehető legmagasabb értékű képzést nyújtja. Az NFTC programot elvégzettek rendelkeznek azokkal a képességekkel, melyek szükségesek a frontvonalban végrehajtandó feladatok ellátásához.

Az I. Fázis lényeges szerepet tölt be a képzés további szakaszaihoz nélkülözhetetlen elméleti és gyakorlati képességek elsajátításában.

A képzés gyakorlati része a 86. Szolnok Helikopter Bázison kerül végrehajtásra.

Első szakasz fázisai
Első fázis:

ebben a fázisban kerül sor a toborzásra és a pályára irányításra, valamint a pályázatok kiírására.

Toborzás

Célja: A toborzó irodákkal együttműködve megkeresni, és pályára irányítani azokat a felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalokat, akik kedvet és elhivatottságot éreznek a hivatásos katonai repülő pálya iránt. Meghatározni, kiírni, és rendszeres időközönként felülvizsgálni a pályázati feltételeket. Összegyűjteni és adminisztrálni a jelölteket. Megtervezni és megszervezni a repülőorvosi vizsgálatokat.

Felvételi eljárás

Célja: A repülőorvosi vizsgálatok során a repülő-hajózó pályára alkalmasnak talált jelöltek felvételi eljárásának megtervezése, megszervezése és lebonyolítása. A repülő-hajózó képzésre felvett személyek adminisztrálása, képzésre történő behívásának, és szerződéses állományba vételének kezdeményezése. Felvételi eljárás tapasztalatainak gyűjtése, összegzése és feldolgozása.

Második fázis:

Ebben a fázisban a felvételt nyert repülőgép-vezető jelöltek általános katonai felkészítése történik.

Az állomány egyéni kiképzése

Az alapkiképzés valamennyi sorkatonai szolgálatra kötelezett, valamint a haderőben szolgálatot vállaló, de sorkatonai szolgálatot nem teljesített állampolgár részére kötelező kiképzési forma, amely általános katonai és szakalapozó kiképzést tartalmaz.

Az általános katonai kiképzés

Célja: a katonai élet és szolgálati érintkezések, az alaki mozgások, az egyéni fegyver kezelése, továbbá a harcmezőn való mozgás, a harc túlélése, az önvédelem és segítségnyújtás szabályinak megismerése, valamint a harc megvívásához elengedhetetlenül szükséges fizikai és pszichikai állóképesség megszerzése.
Időtartama: 4 hét.

A szakalapozó kiképzés

Tartalmazza: a katonák tervezett beosztásának megfelelő fegyvernem, szakcsapat bemutatását, a honvédség tevékenységi rendjében elfoglalt helyének és szerepének, főbb feladatainak és harci-technikai eszközeinek, valamint a leendő beosztás megismertetését.
A kiképzés keretében hajtják végre az állomány ejtőernyős felkészítése és gyakorlati ejtőernyős ugrásokat.
Időtartama: 3 hét.

Harmadik fázis:

A gyakorlati repülésre történő elméleti felkészítésből áll.

Elméleti felkészítés:
  • A gyakorlati repülés megkezdéséhez szükséges elméleti ismeretek megszerzése.
    (fónia, nemzetközi légijog, aerodinamika, szerkezettan, repülésmeteorológia)
  • Általános repülési ismeret, Zlin 242L típusismeret
  • Angol nyelv
  • Informatika
  • Személyes vezetés
  • Légierő története
  • Testnevelés

Képzési idő: 16 hét
Elméleti óraszám: 540 tanóra

A kiegészítő elméleti tananyag a repülési szakaszba épül be (nem megfelelő időjárás vagy egyéb repülési szünetekben előadás és/vagy egyéni témafeldolgozás formájában).

Negyedik fázis:

Földi előkészítés, mentőeszköz kiképzés és gyakorlati repülés.

Földi előkészítés: 30 óra
Mentőeszköz ismeret: 8 óra

Gyakorlati repülés két fázisban kerül végrehajtásra. Az első repülési fázisban a jelöltek összesen 30 órát repülnek, amit vizsgarepülés zár le. A második fázisra csak a vizsgafeltételnek megfelelt jelöltek kerülhetnek.

A repülési fázis tartalmában és céljában egymástól elkülönülő részekből áll.

Az első repülési rész:
Zlin 242L típusú repülőgépen
Időtartama: 11 hét + 1 hét időjárási tartalék
(ha nem, erre az időre kiegészítő tantárgyak tervezhetők)
Napi 2-3 feladat tervezhető 1-2 óra időtartamban (A komplex feladatok magukba foglalják a repülésre történő közvetlen felkészülést, a repülést és a repülés utáni feladat értékelést)

A jelenleg rendelkezésre álló és a betervezett nagyjavítások figyelembevételével a gépszám biztosítani fogja a jelöltek repülőkiképzését.
Az első repülési részt a válogató vizsga követi. Ez az első kiválogató szakasz. Itt válogatják ki azokat a jelölteket, akik képességeik, elméleti és gyakorlati tudásuk alapján alkalmasnak bizonyultak a második fázisban történő továbbképzésre.

Második repülési rész:
Zlin 242L típusú oktató kiképző repülőgépen történő kötelék és műrepülésből áll.

Elméleti felkészítés:
A kötelék- és műrepülés végrehajtásához szükséges elméleti ismeretanyag (1 hét)

Gyakorlati repülés:
Gyakorlati repülés összes óraszáma 40+5 repült óra.
Képzés időtartama: 4 +1 hét
Napi 2-3 feladat 1-2 óra időtartamban (A komplex feladatok magukba foglalják a repülésre történő közvetlen felkészülést, a repülést és a repülés utáni feladat értékelést)

A második fázist válogató vizsga követi. A vizsgán megfelelt hallgatók NFTC képzésre kerülnek.

 


  <<< vissza | főoldal | hírek | történet | koncepció | program elemzés | jelentkezés | kapcsolat |