COMMON PHASE I
Szolnok
Zlin 242L
COMMON PHASE II
Moose Jaw
Raytheon Harvard II


HELICOPTER
(PHASE III)

SzolnokCOMMON PHASE IIB
Moose Jaw
Raytheon Harvard IICOMMON PHASE III
Moose Jaw
Hawk 115FIGHTER PHASE IV
Cold Lake
Hawk 115

 

A repülőkiképzés III. fázisa

A III. fázis célja tovább fejleszteni a már kialakított haladó repülési készségeket, s bemutatni az alapvető harcászati elemeket. A növendék a II. fázis során elsajátítottakat átülteti a nagysebességű környezetbe. A repülőgép-vezetés technikája, a döntéshozatal minősége valamint az információs rendszer kezelésének képessége fejlődik tovább egy még összetettebb, bonyolultabb rendszerekkel felszerelt repülőgépen. A III. fázis intenzív ütemben mutat be magas követelményt támasztó tevékenységi sorrendeket, melyek végrehajtása megköveteli a növendéktől a Hawk 115 repülőgép rendszereinek mesteri kezelését. Amint az átképzés megtörtént a növendék elkezdi kialakítani készségeit, magabiztos tevékenységét a sugárhajtású repülőgépen, és elsajátítja a repülőgép összetett rendszere egészének kezelését. A harcászati repülés alapjait amint lehet az elemenkénti kiképzés elvét felhasználva vezetik be. A műszerrepülési elemek oktatása során a növendékek elérik a kanadai légierőben felállított, igen magas vizsgaszintet, és önállóan hajthatnak végre műszer szerinti repüléseket, illetve átrepüléseket idegen repülőtérre.


A Hawk 115 sugárhajtású repülőgép

A III. fázis 74 repülési órát tartalmaz a Hawk 115 repülőgépen, 56 repülési feladat keretében. A program arra ösztönzi a növendéket, hogy értékelje minden egyes feladat forgatókönyvét, és eltervezze a feladat végrehajtását. Amennyiben a forgatókönyvben változás áll be (pl. imitált időjárásromlás) a növendéknek elemeznie kell a kialakult helyzetet, módosítani a tervet és alkalmaznia az átdolgozott tevékenységi rendet a feladat sikeres végrehajtása érdekében. A kanadai alacsony forgalmú légtérben a növendéknek maximális lehetősége nyílik szabad döntéshozatalra, cselekvésre, hogy reagálni tudjon a megváltozott valós, vagy szimulált körülményekre.

III. fázis - haladó,
sugárhajtóműves képzés
A Kanadai Légierő
Moose Jaw légibázisa
Hawk 115 repülőgép
Kiképzési ágak Repülési feladatok
Oktatóval Egyedül
Jó idős 13 5
Műszerrepülés 10
Éjszaka 1 1
Légitájékozódás 9 2
Kötelékrepülés 9 3
Komplexált 3  
Összesen 45 11
Mindösszesen 56
Támogató (alájátszó) feladat 5,3

A jó idős kiképzési ág a sugárhajtású repülőgépre történő átképzés. A III. fázisban az előrehaladás igen gyors, mivel a növendék ugyanarról a repülőtérről ugyanazon eljárások segítségével hajtja végre a repülőkiképzést, mint a II. fázisban. A repülőgép-vezetési technika, mely tartalmazza átesések, dugóhúzók, műrepülő elemek, iskolakör repülés és a különleges esetek begyakorlását, gyors ütemben kerül kifejlesztésre a sugárhajtású repülőgépen.
A Hawk 115 típus célirányos kezelhetőségi jellemzői képessé teszik a növendéket a repülőgép-vezetés alapjainak gyors elsajátítására, s hogy mielőbb elkezdhesse a harcászati kiképzést.

A műszerrepülési ág a II. és II. B fázisban elsajátított készségekre, épít és bevezeti a hallgatót a nagy magasságú légtérszerkezetbe. A növendék szintén megismerkedik a többfunkciós kijelző rendszer (Head Up Display) kezelésével. A repülőgép összefüggő rendszerének még tökéletesebb megismerése és kezelésének elsajátítása szükséges az elkövetkezendő oktatásban, és a későbbiekben is a korszerű elsővonalbeli vadászgépeken.

A kötelékrepülési ág szintén a II. fázisban megszerzett tudásra épít. A már kialakított alap készségek kerülnek továbbfejlesztésre a III. fázisban, melyet a harci alkalmazás követ. A kiképzési ágazat befejeztével a növendék mesteri fokon képes harcászati kötelékben, valamint zárt kötelékben repülni. Beleértve a műszeres megközelítési eljárásokat és a leszállást géppár kötelékben, valamint a szabad manőverezést 90 fokos bedöntésig és 3G túlterhelésig.

Az éjszakai repülőkiképzés a típusátképzés része, ami önálló repülést is tartalmaz. A műszerrepülési és a komplexált feladatok egy része szintén végrehajtható éjszakai repülés keretében.

A légi tájékozódási ág a már elsajátított készségek felmérésével kezdődik, majd a biztonság központú földközeli repüléstechnika elmélyítése következik. A tematika kényszeríti a növendékeket a II. fázis során megszerzett készségek alkalmazására a megnövekedett sebesség és a repülőgép összetett információs rendszerének alkalmazása mellett. Végül a harcászati kötelékben földközeli magasságon történő repülések bevezetése teszi lehetővé a IV. fázis kifinomultabb harcászati gyakorlatai során szükséges készségek kialakítását.

A III. fázis végzősei rendelkeznek az összes ahhoz szükséges ismeretanyaggal és képességgel, hogy tovább léphessenek a IV. fázis dinamikus harcászati környezetébe. A III. fázis tematikája a nagysebességű sugárhajtású repüléssel, egy magasabb szintű, feszítettebb munkatempóval jellemzett környezetbe helyezi a növendéket, amely jellemzi magát a repülőgépet, és annak összetett információs rendszerét.

A III. fázis sikeres elvégzésével a növendék szakszolgálati engedélyt szerez és jogosult lesz a kanadai pilóta jelvény viselésére.

A kezdeményező képesség bizonyítása alapvető eleme a III. fázisnak. A végzősök, ezen képességüket kamatoztatják a IV. fázis s majdan a Gripen, F-16, F-18, vagy bármely más korszerű harcászati repülőgépre történő típusátképzésük során.

 


  <<< vissza | főoldal | hírek | történet | koncepció | program elemzés | jelentkezés | kapcsolat |