COMMON PHASE I
Szolnok
Zlin 242L
COMMON PHASE II
Moose Jaw
Raytheon Harvard II


HELICOPTER
(PHASE III)

SzolnokCOMMON PHASE IIB
Moose Jaw
Raytheon Harvard IICOMMON PHASE III
Moose Jaw
Hawk 115FIGHTER PHASE IV
Cold Lake
Hawk 115

 

A repülőkiképzés IV. fázisaIV. fázis - harcászati képzés
A Kanadai Légierő Cold Lake légibázisa
Hawk 115 repülőgép
Kiképzési ágak Repülési feladatok
Oktatóval Egyedül
Repülőgép-vezetési technika 1  
1-1 elleni harc 8 2
2-1 elleni harc 11  
Levegő-föld fegyverzet
lőtéri alkalmazása
5 2
Légi csapásmérés
(levegő-föld harcászat)
10 1
Összesen 35 5
Mindösszesen 40
Támogató (alájátszó) feladat 9,8

A fázis célja a harcászati repülő, valamint a mérlegelő, megítélő képességek kifejlesztése. A növendékek harcászati környezetbe ültetik át a III. fázisban megszerzett tudásukat s készségeiket, alkalmazva az 1-1 és 2-1 elleni légiharc manővereket, s a kapcsolódó harcászati fogásokat.

A IV. fázis 40 repülési feladatot tartalmaz 49 óra keretében, a HAWK 115 repülőgépen.

Mivel az NFTC program III. és IV. fázisában a kiképzés azonos típuson történik, a két repülőtéren alkalmazott eljárások is igen hasonlóak, minimálisra csökken az átmeneti képzés.

Az 1-1 elleni (BFM) légiharc manőverek

Az 1-1 elleni légiharc kiképzési ágban az elemenkénti oktatási módszert alkalmazzák. A növendék megtanulja felismerni és helyesbíteni saját és ellenséges repülőgép közt létrejött ideálistól eltérő megközelítési sebességet és rálátási szöget, és a fegyverzet alkalmazásának terébe manőverezi a repülőgépet. Begyakorolja úgy a támadó, mint a védekező légiharc manővereket, kis és nagy rálátási szögek mellett. A növendék ebben a kiképzési ágban két egyedüli repülési feladatot is végrehajt, mivel a korszerű vadászgépek is többnyire egyszemélyesek.

2-1 elleni (ACM) légiharc manőverek

A 2-1 elleni légiharc kiképzési ág az 1-1 elleni légiharcban megszerzett ismeretekre építkezik. Az "egy körös" és a "két körös" légiharc elvei két 1-1 elleni repülési feladatban kerülnek bemutatásra és begyakorlásra. Ezt követően egy oktató által vezetett harmadik repülőgép kapcsolódik a kötelékhez és kezdetét vehetik a 2-1, illetve 1-2 elleni légiharc manőverek. A gyakorlatok során a növendéknek lehetősége nyílik a támadást végrehajtó és a támadásból kiváló szerepkör lényegének megértésére és elsajátítására. A rádiólevelezés szabatos végrehajtása igen jelentős szerepet játszik a feladatok során, mivel a két növendék közös tevékenysége, kölcsönös segítségnyújtása, valamint számbeli fölényük kihasználása szükséges a sikeres feladat kivitelezéséhez. A harmadik (ellenséges) repülőgépet oktató pilóta vezeti, aki a manőverek során nagy figyelmet fordít az oktatási célok megvalósulására.

Levegő-föld fegyverzet alkalmazása lőtéri körülmények között

Ebben a kiképzési ágban a növendék elsajátítja a levegő-föld fegyverzet célba juttatásának technikáit "ideális" lőtéri viszonyok között. Megtanulja felismerni, vizuálisan is érzékelni a biztonsági határokat, a fegyverzet alkalmazásának és a manőver végrehajtásának minimális és maximális paramétereit. A III. fázis során már begyakorolt repülőgép-rendszer kezelési ismeretek alkalmazzák.

Légi csapásmérés / Levegő-föld harcászat

A növendék az előző kiképzési ágakban megszerzett ismeretanyagot és készséget alkalmazza, és össze kapcsolja ebben a kiképzési ágban. A harcászati légi tájékozódás és a kötelékrepülés elemei szükségesek a célkörzetbe történő kijutáshoz. Az elsajátított légiharc manőverek mesteri alkalmazása elengedhetetlen a sikeres feladat-végrehajtáshoz, mivel a növendékeknek azonosítaniuk és vissza is kell verniük a "vörös báró" (az ellenséges repülőgépet imitáló oktató repülőgép-vezető) támadásait. A közepes magasságon megismert 2-1 elleni légiharc elemeit ebben a fázisban már földközeli magasságon gyakorolják be.

A harcászati földközeli repülés technikái megszilárdulnak, és a korlátozás-mentes légtér szabadsága lehetőséget ad a feladatok harcászati forgatókönyvének szabad tervezésére és lerepülésére.

A IV. fázis elvégzésével a növendék kiképzettsége sok olyan elemet tartalmaz, amely a későbbi típusátképzés tárgya is lesz. Az NFTC program korlátlan harcászati kiképzési környezete lehetővé teszi a harceljárások begyakorlását és a döntéshozó képesség kifejlesztését, melyek elengedhetetlenek a feladat sikeréhez.

A növendék így válik "gondolkodó pilótává", aki megragadja a kezdeményezést, értékeli a kialakult harcászati helyzetet és megteszi a szükséges lépéseket.
Az NFTC program IV. fázisa alkalmassá teszi a növendékeket, hogy megkezdhessék első átképzésüket a korszerű harci gépek egyikére.

A "légi idő" szerződés alapján biztosított, a fel-, és leszállás között eltelt időt (amikor a futómű nem érintkezik a földdel) tartalmazza.

A "repülési időt" amely tartalmazza a légi időt, a repülőgéppel történő ki- és visszagurulás idejét a növendék tartja nyilván.

 


  <<< vissza | főoldal | hírek | történet | koncepció | program elemzés | jelentkezés | kapcsolat |