COMMON PHASE I
Szolnok
Zlin 242L
COMMON PHASE II
Moose Jaw
Raytheon Harvard II


HELICOPTER
(PHASE III)

SzolnokCOMMON PHASE IIB
Moose Jaw
Raytheon Harvard IICOMMON PHASE III
Moose Jaw
Hawk 115FIGHTER PHASE IV
Cold Lake
Hawk 115

 

Repülő képzés II. Fázis

A második fázis célja, hogy megalapozza a növendék repülési és katonai pilótákat jellemző készségeket.


Raytheon Harvard II

A második fázis tematikája közös, s alapvető elemeket tartalmaz a vadász-, csapatszállító-, és helikopterpilóták számára. Magában foglalja az egyszerű időjárási viszonyok közötti (jó idős) repüléseket, a földközeli légitájékozódást, a bonyolult időjárási viszonyok közötti (műszeres) repülést, s a kötelékrepülést. Az NFTC program második fázisa 71 repülési feladatot tartalmaz 97 óra keretében a Raythenon Harward II típuson. E turbólégcsavaros repülőgép kezelése, és repülési jellemzői igen hasonlóak a sugárhajtóműves vadászgépekéhez. Felszereltsége, berendezései is korszerűek, ezért a leghatékonyabb gyakorló repülőgépek sorába tartozik. Az átfogó földi előkészítés, a számítógépes támogatású kiképző rendszerek kiterjedt használata, és a repülés jellemzőit valósághűen visszaadó szimulátorok biztosítják a gyakorlati repülési idő leghatékonyabb felhasználását. A rendelkezésre álló légtér, valamint az alacsony intenzitású repülési forgalom különleges lehetőséget biztosít a repülőkiképzés színvonalas végrehajtására. A növendéknek lehetősége nyílik arra, hogy kifejleszthesse döntéshozó képességét a kiképzésnek már ezen a kezdeti szakaszán.

II. fázis - alapkiképzés
A Kanadai Légierő
Moose Jaw légibázisa
Harvard II Repülőgép
Kiképzési ágak Repülési feladatok
Oktatóval Egyedül
Jó idős 18 7
Műszerrepülés 26
Éjszaka 2 1
Légitájékozódás 10 1
Kötelékrepülés 6
Összesen 62 9
Mindösszesen 71
Támogató (alájátszó) feladat 1,5

A jó idős kiképzési ág magában foglalja átesések, dugóhúzók, műrepülő elemek,
az iskolakör repülés, és a repülés különleges eseteinek begyakorlását.

A bonyolult idős képzési ág, a repülőgép műszeres vezetésének és bonyolult helyzetekből történő kivételének begyakorlásával kezdődik. A növendékek ezután továbblépnek a különböző műszeres repülési, várakozási és leszállási eljárások gyakorlásához, és végül az idegen repülőtérre történő átrepüléseket, a repülés tervezésének elemeit sajátítják el. A kiképzési ág végére a növendékek képesek lesznek önállóan egy idegen repülőtérre történő át-, valamint hazarepülés megtervezésére és végrehajtására.

A légi tájékozódás kiképzési ágban a növendékek megtanulják a térképolvasás alapjait, a repülési útvonal helyesbítésének és időben történő célba érkezés módszereit. Kiemelt fontosságot kap a földközeli repülőkiképzés, az egyén azon képességeinek kialakítása, hogy a saját munkavégző képességei határain belül tudjon maradni a repülés minden egyes szakaszában.

A kötelékrepülési ágazat megtanítja a növendéket a zárt kötelékben történő repülésre 60 fokos bedöntésig és 2 G túlterhelésig. A vezérgépet az oktató vezeti, így a növendék teljes mértékben ki tudja használni a repülési időt a kísérői szerepkör elemeinek elsajátítására.

Az éjszakai repülőkiképzés a teljes mértékű tájékozódás, és a repülőgép-vezetés elsajátítására szolgál, és tartalmaz egyedüli repülést is.

A II. fázis úgy lett kialakítva, hogy a növendékek a lehető legjobban hasznosíthassák a repülőgép kiképzési lehetőségeit. A sikeres jelöltek kipróbált képességekkel rendelkeznek a repülés minden területén bizonyították, hogy képesek a következő fázisba lépni. A II. fázis végzősei eredményeik függvényében a II/B fázissal (sugárhajtású növendékek) vagy a kanadai légierő III. fázisával (többmotoros vagy helikopter) folytatják kiképzésüket.

 


  <<< vissza | főoldal | hírek | történet | koncepció | program elemzés | jelentkezés | kapcsolat |